AⅤ番号大全网

AⅤ番号大全网

趺阳脉浮而数,浮即为气,数即消谷,而大「便」坚,气盛则溲数,溲数即坚,坚数而大坚句不成文,大字下,当有「便」字,当补之。<目录>卷三\呕吐哕下利病脉证并治第十七右二味,以水七升,煮取三升,温服一升,下咽则愈。

 汤浴能活周身气血,然筋骨瘀血必有热气滞郁,故以炊单布受气最多而易消者,以散滞通气,从其类也。假令服后不愈,此为热灼血干着于脐下而痛,非枳实、芍药之所能治也,宜下瘀血,主之下瘀血汤,攻热下瘀血也。

即不渴无新饮,而平日饮盛可知,则不必顾及津液,亦必加茯苓以利水,斯结可开而阻可通也。五邪中心,各有法度,风中于前,寒中于暮,湿伤于下,雾伤于上,风令脉浮,寒令脉急,雾伤皮腠,湿流关节,食伤脾胃,极寒伤经,极热伤络。

以其不得溺,则水气不得泄,浸渍于睾囊而阴汗,流注于下焦而为足冷。 妇人乳中虚,烦乱,呕逆,安中益气,竹皮大丸主之。

皆相克变色,为病之逆也。清热泻脾治鹅口,石膏生地赤苓煎,芩连栀子合成剂,加人灯心病即安。

李□曰:小便色不变欲自利,里无实可知,腹满而喘,脾气虚而肺气不利耳!用苦寒药攻里除热,则胃寒而虚气上逆,故哕,宜小半夏汤散逆止哕。李□曰:经曰:实则谵语,故知有燥屎宜下。

Leave a Reply