EKDV系列封面番号大全

EKDV系列封面番号大全

仍作烦闷者,以新童便灌之。<目录>外科卷下\刺灸心法要诀员针取法于絮针,主治邪气侵肉分,筩身卵锋不伤正,利导分肉邪自平。

水二钟,煎八分,入童便一杯,食前服。[2]此骨被伤,共分四证:  <1>一曰从高坠下,致颈骨插入腔内,而左右尚活动者,用提项法治之  <2>一曰打伤,头低不起,用端法治之。

[3]从青灵下行肘内廉,节后大,骨外上去肘端五分,肘内横纹头, 屈肘向头取之,少海穴也。 [3]其睛内有白色隐隐透出于外,此证乃肝热肺风合邪,上攻入目为患, 宜按亢刺之出血则愈,但督脉不宜出血过多,若出血过多,恐加昏暗 [4]内服之药,宜还睛丸清而补之。

外治用药、针灸,亦当循其次第。[8]从大陵穴下行,掌中央动脉,屈无名指取之,劳宫穴也。

【注】[1]女子逆经之证,乃血逆上行,冲灌瞳人,以致满眼赤涩,或生努肉, 总由血热经阻不行,因而上逆也。五加皮 蛇床子 好沉香 丁香 川牛膝 白云苓 白莲蕊 肉苁蓉   菟丝子 当归(酒洗) 熟地黄 牡丹皮 宣木瓜各一两 怀山药八钱   人参 广木香各三钱   共为细末,炼蜜为丸,弹子大,每丸重三钱,用好无灰酒送下。

若结毒肿块,经年难愈,诸法罔效者,宜西圣复煎丸主之;若结毒攻于口鼻者,宜五宝散主之。但发表、攻里、托里、消毒等法,及肿溃外治,俱按痈疽肿疡、溃疡门。

Leave a Reply