179ff

179ff

若发热饮水,叫哭而搐者,心经实热也。 呕吐惊悸,困倦自汗,用补肺散。

否则阴阳偏胜,血气沸腾,乳汁败坏,必生诸症。前症若乳母感冒风寒,肺经蕴热,致儿为患,用参苏饮。

其朱砂固能解毒,恐金石镇坠,不若只以牛黄分许,蜜调与吮为佳。夕用地黄丸加五味子,朝用补中益气汤加山药、山茱而瘥。

别服清热凉血之药,病益甚。凡见惊症,即宜用四君、六君、异功散等方,加白附子定风,柴胡平肝引经以杜渐,则必不至泻搐而自安矣。

 先生哂之,且曰∶此固虚弱自利耳。后因怒,经行不止,自汗盗汗,先用加味小柴胡汤,次用加味逍遥散而愈。

又旬日,二便调和,饮食渐进,浮肿旋消。骨节疼痛者,栀子仁汤。

Leave a Reply