VOL075梦溪写真套图36P梦溪蜜桃社

VOL075梦溪写真套图36P梦溪蜜桃社

不能久立,行则振掉,骨将惫矣。至于伤寒痘疹,更宜细察。

轻薄婢使,不可令亲。庶亦心安意定,清虚日来。

钱氏地黄丸治头囟不合,体瘦,骨露如鹤膝,皆肾虚也。瘰赤脉贯瞳者,凶。

温服二合,无时,日五服。须发慈悲恻隐之心,誓救大地含灵之苦。

其气不顺,血不和,则胸腹之气循经壅逆而里急矣。  又有邻人素患疳疮。

缩砂散治妊娠胃虚气逆,呕吐不食。先以磁石置巨火中,醋淬七次,晒干,另研极细,二两。

Leave a Reply