No883双马尾可爱热裤妹子45P绮梦Cherish秀人网

No883双马尾可爱热裤妹子45P绮梦Cherish秀人网

 井水一钟,和而服之,立愈。此虽未尽产症之详,然所闻一症,皆援近乡治验为据,亦未必无小补云。

 痰流注,以二陈汤加南星、苍术、川芎。专治下疳、牙疳、诸色疳疮,神效。

若三部脉郁,肝气必因之而更郁。 连服十剂,而胎不再动矣。

然血有形之物,难以速生,气乃无形之物,易于迅发,补气以生血,尤易于补血以生血耳。腹胀加半夏、浓朴。

故胎成于气,亦摄于气,气旺则胎牢,气衰则胎堕,胎日加长,而气日加衰,安得不堕哉!况又遇寒气外侵,则内之火气更微,火气微则长养无资;此胎之不能不堕也。夫产后忧、惊、劳、倦,气血暴虚,诸症乘虚易入,如有气毋专耗散,有食毋专消导;热不可用芩、连,寒不可用桂、附;寒则血块停滞,热则新血崩流。

一方治大小便不通。良久,再用葱根搓搽。

Leave a Reply