Vol622模特梦心月私房魅力黑色服饰配黑丝袜秀高挑身材迷人诱惑写真65P梦心月画语界

Vol622模特梦心月私房魅力黑色服饰配黑丝袜秀高挑身材迷人诱惑写真65P梦心月画语界

六君子加柴胡、治消渴不能食。外感之与内伤,寒病之与热病,气虚之与血虚,如冰炭相反,治之若差,则轻病必重,重病必死矣。

《局方》合两方用人参、白术、陈皮、甘草、干姜、川芎、浓朴、桔梗、麻黄、白芷,更加葛根治感风头痛鼻塞声重,尚为合宜。 李东垣曰∶痞满,皆血证也,下多亡阴,谓脾胃水谷之阴亡也,心主血,心虚而邪陷于血之分,故致心下痞,宜理脾胃,以血药治之,若全用气药,则痞益甚;而复下之,气愈下降,必变为中满鼓胀矣。

《准绳》曰∶口鼻出血,皆由上盛下虚,有升无降,血随气升,法当先顺其气,气降则血归经矣,宜苏子降气汤加人参、阿胶各一钱,下养正丹。故用人参、白术、黄、茯苓、甘草甘温之品以补气,气盛则能充实于肌肉矣。

故养血和肝,使火不上炎,则心气和平,而百骸皆理,不特养身之要道,亦养德之切务也。又风能胜湿;泽泻泻湿热而降浊;陈皮理气;甘草和中;合之以益气强脾,除湿清热也李东垣曰∶脾虚肺气先绝,故用黄闭腠理,止汗益气;脾胃既虚,阴火伤其生发之气,营卫大亏,血虚以人参补之,阳旺自能生阴血也;更加当归和血,又加黄柏以救肾水,盖甘寒泻火,火灭则心气得平而安也;心火乘脾,故用炙草泻火而补脾,少用恐滋满也,中满者去之,若腹中急痛急缩者,却宜多用;咳者去人参,为清浊相干,故以陈皮理之;长夏湿胜,故加二术、泽泻,上下分消其湿热也;湿胜则食不化,炒曲辛甘,青皮辛温,消食快气;五味、麦冬、人参酸甘微寒,泻火热而益肺气,救庚金也。

李时珍曰∶仲景治心气不足、吐衄血者,用泻心汤,实泻心包、肝、脾、胃四经血中之伏火也。本方加苍术,名苍桂五苓散∶治寒湿。

本方除赤豆,加郁金、韭汁,鹅翎探吐,亦名三圣散∶治中风风痫,痰厥头痛。按∶贝母寒润,主肺家燥痰,半夏温燥主脾家湿痰;虽俱化痰,而寒温燥润各异,脱或误施,贻害非浅,用者宜审之。

Leave a Reply